Voortgang uitvoering woonrijp maken wijk fase 1

In september 2023 is Broekema Wegenbouw B.V. uit Groningen begonnen met de werkzaamheden om fase 1 van de wijk woonrijp te maken, inclusief de aanleg van het parkje.

Op dit moment is de asfaltweg klaar, is het park in grote lijnen aangelegd en wordt het 1e deel van de beplanting aangebracht. Doordat het najaar erg nat is geweest is de uitvoering van het werk vertraagd. Het lukt daarom niet om alle werkzaamheden voor het eind van het jaar af te ronden.

Rondom de Kerst zullen de werkzaamheden 2 weken stilliggen. Zodra de weersomstandigheden het toelaten zullen de werkzaamheden worden afgerond.

Gerelateerde berichten