Verkoop projectmatige kavel Marum-Alberdaheerd II

In de gemeente Westerkwartier wordt aan de zuidoostzijde van het dorp Marum een woonwijk ontwikkeld, genaamd Alberdaheerd. De eerste fase (Alberdaheerd I) is al afgerond. Fase 2 (Alberdaheerd II) is in 2020 bouwrijp opgeleverd en in uitvoering genomen. Met deze fase vindt een definitieve afronding plaats van het plangebied Alberdaheerd.
In Alberdaheerd II worden 46 woningen gerealiseerd. De 34 kavels bestemd voor particuliere bouw zijn al uitgegeven. Ook is in fase 2 een Kavel gereserveerd voor projectmatige woningbouw. Het gaat om de ontwikkeling van 12 grondgebonden koopwoningen (6×2), type tweekapper.

Deze aankondiging is bedoeld om belangstellende marktpartijen te attenderen op deze verkoop.

De projectmatig te ontwikkelen Kavel wordt via inschrijving aan de hoogste bieder uitgegeven. Marktpartijen, die de ontwikkeling en realisatie van de woningen op zich willen nemen, kunnen tot uiterlijk 8 juli 2022, 12:00 uur hun bod kenbaar maken. Hiervoor moet het formulier ‘Inschrijving verkoop projectmatige kavel Marum-Alberdaheerd II’ worden ingevuld en met de gevraagde bijlagen per aangetekende post in een gesloten envelop, met vermelding van ‘projectbouw Alberdaheerd II’ in de linkerbovenhoek, te worden gestuurd naar notaris mr P.K. de Boer, Kamperfoelieweg 6A, 9363 EV Marum. Het formulier met de gevraagde bijlagen mag ook bij het kantoor van de notaris worden afgegeven.

Aan de inschrijving kunnen alleen gegadigden meedoen die een onderneming drijven die is ingeschreven in het beroeps- of handelsregister en die zich bezighouden met de exploitatie van een projectontwikkelingsbureau, bouwbedrijf of gelijke activiteiten. Een onderneming kan zich slechts eenmaal inschrijven. Dit geldt ook voor ondernemingen die deel uitmaken van een groep/combinatie. Slechts één onderneming uit die groep/combinatie kan zich inschrijven als zelfstandige inschrijver.

De te realiseren woningen moeten voldoen aan het geldende bestemmingsplan ‘Marum-Alberdaheerd II’ (identificatienummer van het plan is: NL.IMRO.1969.BPMA18UITB1-VA01) en is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie over de wijze van inschrijving en verkoop van de projectmatig te ontwikkelen Kavel vindt u in het document ‘Procedure verkoop projectmatige kavel Marum-Alberdaheerd II’.

Gerelateerde berichten