Uitvoering werk woonrijp maken wijk fase 1

Broekema Wegenbouw B.V. uit Groningen heeft onlangs de opdracht gegund gekregen om fase 1 van de wijk woonrijp te maken, inclusief de aanleg van het parkje.

De werkzaamheden zullen week 39-2023 starten. Afhankelijk van de weersomstandigheden staat de oplevering gepland voor eind december 2023. De directe bewoners in de buurt zullen een brief ontvangen met de informatie en contactgegevens van de aannemer. Fase 2 woonrijp maken van de wijk wordt uitgevoerd na gereedkomen van de 12 projectwoningen.

Gerelateerde berichten