Alberdaheerd II,
Marum, ideaal centraal
Meer informatie

Toewijzing particuliere bouwkavels plan Alberdaheerd II via loting

Aan de zuidoostkant van het dorp Marum verrijst de komende jaren de nieuwe woonwijk Alberdaheerd II. Het plan voor deze woonwijk bestaat uit 46 kavels. Hiervan zijn 34 vrijstaand en particulier uit te geven en 12 halfvrijstaand, die projectmatig worden uitgegeven. Voor dit uitbreidingsplan is grote interesse. Er staan momenteel 204 belangstellenden geregistreerd. Het college heeft besloten de toewijzing van de 34 particuliere bouwkavels via loting te laten verlopen.

Loting

Om iedere gegadigde een gelijke kans te bieden om voor de reservering van een bouwkavel in aanmerking te komen, is besloten een lotingsreglement vast te stellen. Dit reglement is van toepassing op de loting van particuliere bouwkavels in het plan Alberdaheerd II. Met dit reglement geeft de gemeente een eenduidig kader waarbinnen zij de bouwkavels uitgeeft.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “De belangstelling voor dit plan in Marum is enorm groot. Om de toewijzing transparant en helder te laten verlopen, kiezen we voor de route van een loting. Dit gaat volgens het reglement en via de notaris.”

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor de realisatie van de woonwijk zijn in volle gang. Vorige week is gestart met de werkzaamheden om het gebied bouwrijp te maken. De komende periode (eind april/begin mei) informeert de gemeente de geregistreerde belangstellenden over de toewijzing/uitgifte van de 34 particuliere bouwkavels.

Gerelateerde berichten