Planning

Onze planning is alsvolgt:

  • Voorjaar 2020: start bouwrijp maken (aanleg wegen, riolering, nutsvoorzieningen) (begonnen)
  • Voorjaar 2020: start toewijzing/verkoop bouwkavels
  • Na de bouwvak 2020: bouwrijp maken gereed
  • Najaar 2020: start bouw woningen