Alberdaheerd II,
Marum, ideaal centraal
Meer informatie

Grote belangstelling nieuwbouw Alberdaheerd II Marum

Ten zuidoosten van het dorp Marum vindt de komende jaren de ontwikkeling plaats van de nieuwe woonwijk Alberdaheerd II.

Het plan bestaat uit 46 woningen (type vrijstaand en halfvrijstaand) en de kavels zijn minimaal 400 m2 groot. Om het uitbreidingsplan Alberdaheerd II te kunnen realiseren, is in 2018 een bestemmingsplanprocedure gestart. In het raadsoverleg van woensdagavond 27 november 2019 is het betreffende bestemmingsplan vastgesteld.

Groenbuffer

Uit nader archeologisch onderzoek is gebleken, dat in de noordoosthoek van het plangebied een omgrachte boerderij genaamd Renkemaheerd heeft gestaan. Hoewel er geen intacte resten van de boerderij in de bodem zijn gevonden, is besloten daar geen woningen te realiseren. Dit gedeelte wordt ingericht als groenbuffer. De inrichting hiervan gaat in samenspraak met de omwonenden en de Heemkundekring. Hierbij worden de contouren van de Renkemaheerd zichtbaar en wordt een boomgaard aangelegd.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: ”We hebben geluisterd naar de omwonenden en gaan er vanuit dat we met de inrichting van dit deel van het plangebied recht doen aan de wensen en ideeën van de omwonenden en de Heemkundekring Marum.”

Start bouw

De belangstelling voor dit nieuwbouwproject is groot. De gemeente geeft de kavels voor de vrijstaande woningen uit. De wijze waarop de gemeente deze kavels toewijst, wordt nog nader bepaald. De kavels voor halfvrijstaande woningen worden projectmatig ontwikkeld en aan één of meerdere projectontwikkelaars/bouwbedrijven aangeboden. In het voorjaar van 2020 start het bouwrijp maken van de grond, zodat de bouw in het najaar van 2020 van start kan gaan. De planning is erop gericht de eerste bouwkavels in het voorjaar van 2020 uit te kunnen geven.

Gerelateerde berichten