Groeninrichting Alberdaheerd II

Regelmatig krijgen we vragen over de geplande groeninrichting van het plan Alberdaheerd II. Graag vertellen we u hier iets meer over.

Groenontwerp Alberdaheerd II

Er is veel zorg besteed aan het groenontwerp tijdens de totstandkoming van de plannen van Alberdaheerd II. Veel partijen zijn hierbij betrokken geweest. Dit leidde tot een definitieve structuur/vorm van de groeninrichting (de locatie, aantallen en type bomen).

Groeninrichting voormalig boerderij Renkemaheerd

De groeninrichting aan het begin van Alberdaheerd II (voormalig boerderij Renkemaheerd) is al gerealiseerd en geeft een impressie van hoe straks het gebied tussen de wijk en het zonnepark eruit kan komen te zien.

Detailinrichting groengebied

De detailinrichting van het groengebied tussen de wijk en het zonnepark, willen we in overleg met de direct om/-aanwonenden bepalen. Te denken valt aan wensen ten aanzien van ontmoeten, natuurlijk spelen, type toestellen, droog/nat spelen etc. Tegen het eind van de bouwwerkzaamheden gaan wij contact zoeken met de om-/aanwonenden en aangeven hoe we de inspraak gaan organiseren.

Planning 2024

De uitvoering van de groenwerkzaamheden staat nu gepland richting 2024.

Gerelateerde berichten