• Fijn wonen in Marum – Ideaal centraal

  Marum ligt in een landelijke omgeving en is geliefd als woonplaats mede door de centrale ligging langs de A7 op de grens met Friesland en Drenthe. Marum ligt op 10 minuten autominuten van Drachten en 15 autominuten van Groningen en heeft goede busverbindingen.

 • Ruime middenstand

  Marum heeft een ruime middenstand, waarvan een groot deel aan het plein ‘De Wending’ aan de Wendtsteinweg, de hoofdweg van het dorp, ligt. In het dorp zijn daarnaast nog o.a. 2 supermarkten, 2 basisscholen, verschillende sportfaciliteiten en een openluchtzwembad aanwezig.

 • Rust, groen en ruimte

  De basis voor het woningbouwplan Alberdaheerd II is het onderliggende polderlandschap, dat wordt gekenmerkt door lange lijnen in noord-zuidrichting. De hoofdstructuur van het plan bestaat uit 3 lange lijnen. Daar tussenin liggen de woonvelden.

 • Woningbouw

  De woonwijk Alberdaheerd II zal een omvang hebben van 46 woningen, waarvan 34 woningen type vrijstaand (particulier) en 12 woningen type half-vrijstaand (projectmatige bouw).

  Juglans Projectontwikkeling B.V. mag op de projectmatige Kavel 12 halfvrijstaande woningen gaan ontwikkelen/realiseren.

  Het plangebied sluit aan op de fase Alberdaheerd I. Met het plan Alberdaheerd II vindt een definitieve afronding plaats van het plangebied Alberdaheerd.

   

 • Malijksepad langs de noordzijde plangebied

  Het Malijksepad tussen Alberdaheerd I en Alberdaheerd II is een bestaande langzaamverkeerroute en vormt een contrasterend accent in de langgerektheid van de gehele planontwikkeling Alberdaheerd. Het huidige beeld wordt zoveel mogelijk behouden. De woonvelden zijn bewust op enige afstand geprojecteerd. Hierdoor blijft het profiel van het Malijksepad ruim en groen opgezet.

 • Historische boerderij ‘Renkemaheerd’

  In het noordoosten van het plangebied stond ooit de boerderij ‘Renkemaheerd’ met daaromheen een gracht. Op deze historische plek worden geen woningen gebouwd. Deze plek wordt groen ingericht met een knipoog naar het verleden. De contouren van de ‘Renkemaheerd’ worden zichtbaar gemaakt in het groen. Er zullen twee fruitboomgaarden verrijzen net zoals het vroeger was.

 • Kies je eigen energierekening

  Woningen in de Alberdaheerd II worden zeer energiezuinig en gasloos gebouwd. Bewoners kunnen rekenen op een uitstekend comfort, lage tot zelfs géén energielasten en zijn nu al klaar om gasloos te wonen.

Wonen in een polderlandschap

Basis voor het woningbouwplan Alberdaheerd II is het onderliggende polderlandschap, dat wordt gekenmerkt door lange lijnen in noord-zuidrichting. De hoofdstructuur van het plan bestaat uit 3 lange lijnen. Daar tussenin liggen de woonvelden. De 3 lijnen zijn essentieel voor het borgen van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het plan. Iedere lijn heeft een eigen karakter.

 • Aan de westzijde bevindt zich een brede zone waarvan het Oude Diep van Malijk de basis vormt. Naast deze smalle watergang ligt een brede groenstrook en daarachter de ontsluitingsweg van de kavels. Deze as heeft een open karakter met een weids doorzicht richting het zuiden.
 • De middenas vormt de hoofdontsluiting van de nieuwe woonwijk. Het langgerekte zicht wordt benadrukt door deze as in te richten als laan met bomen aan weerszijden. Aan deze centrale lijn staan aan weerszijden woningen.
 • Aan de oostzijde vormt een brede zone de overgang van de achterkanten van de woningen naar het omliggende landschap. Deze zone is ingericht als groenzone waar doorheen een wandelroute loopt.

Welstandsvrij bouwen

Voor dit uitbreidingsplan gelden geen welstandseisen. Bouwplannen worden niet getoetst door de Welstandscommissie. Dit biedt ruimte voor creatieve initiatieven.

Uiteraard moet het bouwplan nog altijd voldoen aan het bestemmingsplan en het Bouwbesluit. U heeft veel vrijheid bij het ontwerpen en bouwen van uw eigen woning. Gaat het om materialen of kleurstelling? Dan bent u volledig vrij in uw keuzes.

Vrij bouwen dus in Alberdaheerd II !