Aanleggen van inritten

Aanleggen (tijdelijke) inrit

Er wordt flink gebouwd op het plan en de eerste woningen zijn zo goed als klaar. Om bij uw woning te kunnen komen is een verharde inrit wenselijk. De inrit op gemeente grond tot aan de perceelsgrens, wordt aangelegd door de gemeente. Deze inrit wordt 4 meter breed. Indien u een bredere inrit wilt, moet u dit aangeven. Hier zijn kosten aan verbonden.

Wanneer u er aan toe bent om de inrit aan te laten leggen, kunt u contact opnemen met Engbert Ijpma per mail: engbert.ijpma@westerkwartier.nl. Per inrit bekijkt hij met u wat wenselijk is. In de meeste gevallen wordt er door ons een tijdelijke puin verharding aangelegd, die wij later gebruiken als fundering van de definitieve inrit. De definitieve inritten worden tijdens het woonrijp maken aangelegd. Houdt u er rekening mee dat wij ongeveer 4 weken voorbereidingstijd nodig hebben.

Aansluiten op uw eigen verharding

Wanneer u de verharding wilt aanleggen op uw eigen terrein, zal de hoogte ervan goed moeten aansluiten op dit inrit die wij later voor u zullen aanleggen. Daarom is het belangrijk dat u de hoogte van uw verharding op de perceelsgrens met ons afstemt. Dit kunt u ook afstemmen per mail met Engbert Ijpma: engbert.ijpma@westerkwartier.nl.

Gerelateerde berichten